Wat zien wij als een gegronde Klacht?

Deze is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

•    Beschadiging door opzet of door nalatigheid
•    Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
•    Normale slijtageof niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Mail gerust uw vraag naar info@huishoudkoopjes.nl  en wij reageren binnen één werkdag.